Liên hệ & Chính sách Hợp tác 

*/ Chính sách hợp tác:

Như các cháu (E hèm ... cho xưng cụ cháu cho chuẩn vai phải phép nha ^^) đã biết, một đường Link, một Banner Quảng cáo, ... từ TheHerculesHandbook.Com trỏ về Website của các cháu sẽ đem lại nhiều giá trị và sức mạnh cho Website trong mắt Google, giúp tăng thứ hạng và có nhiều Traffic về Site hơn. Dưới đây là 1 số cách hợp tác cùng Cụ Ông Thể Lực.

  1. Trỏ về Website của bạn:

Các cháu có thể đi qua 1 lượt các nội dung trên Website của Cụ Ông Thể Lực, tìm một Anchor Text (một cụm từ để đặt đường dẫn) phù hợp với nội dung muốn dẫn tới và Email cho cụ ở phần Liên hệ.

  • Email có Subject: “Cụ già ơi, cháu muốn có 1 đường dẫn trên TheHerculesHandbook.Com của cụ!
  • Nội dung cần có gồm Anchor Text, URL.

Nếu cảm thấy phù hợp, cụ sẽ trực tiếp trả lời Email của bạn kèm theo thông tin về 1 mức phí nhất định cho đường dẫn trên TheHerculesHandbook.Com.

  1. Bài viết được tài trợ (Sponsored Post):

Sau khi đi qua 1 lượt nội dung trên TheHerculesHandbook.Com, có thể cháu của cụ chưa có được cụm Anchor Text phù hợp đúng không nào ^^. Một cách khác để có được Anchor Text mong muốn là Cháu tự viết rồi đưa cụ để cụ đăng trong đó có chứa cụm từ mong muốn. Bần cùng lắm thì nhờ cụ 1 tiếng, mày chỉ gì cụ viết thế hehe. Liên hệ với cụ theo Email ở phía dưới với nội dung sau:

  • Subject: “Cụ già ơi, cháu muốn tài trợ 1 bài viết trên TheHerculesHandbook.Com của cụ!”
  • Nội dung bao gồm bài viết của bạn kèm theo các hướng dẫn cụ thể (Nếu có) / yêu cầu về bài viết để mình có thể thảo luận tiếp với bạn.

Nếu cảm thấy phù hợp, cụ sẽ trực tiếp trả lời Email của bạn kèm theo thông tin về 1 mức phí nhất định cho bài viết được tài trợ trên TheHerculesHandbook.Com.

  1. Đặt Banner, Quảng Cáo:

Cụ Ông Thể Lực tin rằng chất lượng của Website mình đang sở hữu có thể đem lại nhiều Traffic mục tiêu tốt cho các Website/ Blog khác bằng việc đặt các Banner hoặc Quảng cáo trên TheHerculesHandbook.Com. Các cháu có thể đặt các hình ảnh, Banner, Quảng cáo, … tại các phần trong bài viết (khuyến nghị là các Post có nội dung liên quan đến Website của bạn). TheHerculesHandbook.Com không có phần Widget và không chấp nhận đặt tại các vị trí Header hay Footer hay các vị trí khác trên Website.

Hãy liên hệ với cụ theo Email ở phía dưới với nội dung sau:

  • Subject: “Cụ già ơi, cháu muốn đặt Banner/ Quảng cáo trên TheHerculesHandbook.Com của cụ!
  • Nội dung bao gồm yêu cầu đặt Banner của bạn.

Nếu cảm thấy phù hợp, Cụ Ông Thể Lực sẽ trực tiếp trả lời Email của bạn và sẽ thảo luận sâu hơn. Cụ sẽ báo thông tin về 1 mức phí nhất định cho Banner/ Quảng cáo trên TheHerculesHandbook.Com.

  1. Các hình thức hợp tác khác:   

Mọi hình thức hợp tác khác mong ghi rõ nội dung và tiêu đề rồi liên hệ với Cụ ông Thể Lực ở phần Liên hệ phía dưới. Cụ sẽ phản hồi sớm nhất có thể. 

*/ Liên hệ:

Mọi yêu cầu, thắc mắc và câu hỏi của các bạn xin gửi vào hòm thư: contact [at] theherculeshandbook.com. Cụ ông sẽ phản hồi cho các cháu sớm nhất có thể! 

​Bản quyền 2019 thuộc về TheHerculesHandbook.com